תועלות הכירופרקטיקה

מחקר מרתק ומשכנע
למקור המחקר לחצו כאן

אחד התחומים המאתגרים ביותר עבור הכירופרקטיקה הוא התחום שנקרא 'פרקטיקה מבוססת ראיות'. התחום הזה התפתח כתוצאה משאיפתן של חברות ביטוח לצמצם הוצאות ולהגדיל רווחים. הדרך הפשוטה ביותר להשיג זאת, היא קודם לסרב לכסות טיפולים מסוג מסוים ואחר כך להקטין את סכומי התשלום בעבור אותו טיפול. לעובדה, כי הכירופרקטיקה האמריקנית שרדה יותר ממאה שלמה של התקפות ממוקדות מצד הממסד הרפואי, אין משמעות בהיבט של חברות הביטוח. עובדות המצביעות על כך, שכירופרקטים לא רק שרדו אלא אף שגשגו הודות למאמצי המטופלים שהבטיחו כי התחום יישאר חוקי ולגיטימי, גם הן חסרות משמעות בראיית חברות הביטוח. העובדה כי יותר מ- 30,000 תקופות מאסר רוצו על-ידי כירופרקטים, שנכלאו בעוון "עיסוק ברפואה ללא רישיון" במדינות בהן סרבו להעניק רישוי לעוסקים בכירופרקטיקה ועת הכירופרקטורים סרבו להפסיק לעסוק במה שהם מאמינים בו משום שהם ידעו כי זהו הדבר הנכון עבור המטופלים שלהם, גם עובדה זו היא חסרת חשיבות לשיטתן של חברות הביטוח. והעובדה כי ישנם מקרים קליניים, אנקדוטיים משהו, המצביעים על כך שהכירופרקטיקה מטפלת ועוזרת בכל מצב בריאותי ואבחנה רפואית המוכרים לאנושות, מסתבר שהיא בבחינת לא יותר מאשר נחמה פורתא חסרת משמעות, בכל הנוגע לזכייה בהכרה.
למרות האתגרים ישנו ממסד העוסק בחקר הכירופרקטיקה, אשר הולך ותופס תאוצה. אמנם רוב המחקר מתבצע במדינות כמו בריטניה, אוסטרליה וקנדה בהן המערכת הרפואית היא ציבורית והגישה למידע ולרשומות רפואיות היא מסובכת פחות, אולם גם בארה"ב מתבצעים מחקרים, זאת למרות שמחקר בארה"ב ממומן ברובו על ידי חברות תרופות וחברות לציוד רפואי, אשר מן הסתם יש להן עניין ברור ומובהק למנוע מחקרים בנושאים של טיפול טבעי, לא פולשני וזול. יחד עם זאת ולמען ההגינות יש לציין, כי הכירופרקטיקה עצמה, כפרופסיה וכן העוסקים בתחום, אינם מצליחים להסכים ביניהם מהי כירופרקטיקה ולכן קשה לנסח אסטרטגית מחקר יעילה. אתגר נוסף טמון בשוני הרב בין העוסקים בכירופרקטיקה בארה"ב, שוני המתבטא הן במרחב הפעולה, הן ברישוי, בתנאיו ובהיקפו, השונים ממדינה למדינה.
להלן מוצגים ממצאים ותוצאות של מחקרים מהמרגשים ביותר שבוצעו בתחום הכירופרקטיקה והמאפשרים לבחון את השיטה לאורם של נושאים כמו הוצאות, בטיחות ויעילות.

 

מס' ימי עבודה אבודים
מי כירופרקטיקה רפואה
Western Journal of Medicine(כתב עת בנושא רפואה) 6.26 25.56
Journal of OccupationalMedicine(כתב עת בנושאי רפואה תעסוקתית) 34.3 54.5
ה-FCER  (הארגון לחקר והוראת הכירופרקטיקה) חקר נתוני פיצוי של 10,000 עובדים  בפלורידה, שפוצו בגין פגיעות גב ואבחנתם היתה זהה נמצא כי המטופלים באמצעות הכירופרקטיקה אבדו 50% ימי עבודה פחות, מאשר אלו שטופלו רפואית
מס' ימי עבודה אבודים
מי כירופרקטיקה רפואה
המחלקה לתעסוקה וסטטיסטיקה של ארה"ב נמצא כי 4 שנים לאחר ניתוח יחיד בעמוד השדרה המותני, 71% מהמטופלים לא חזרו למעגל העבודה. לאחר מספר ניתוחים 95% מהם לא חזרו לעבוד
British Medical Journal
(כתב עת רפואי בריטי)
"לו היו מטפלים באמצעות הכירופרקטיקה במקום באמצעות הטיפול הרפואי, בתוך שנתיים היו נחסכים 290,000 ימי מחלה"
הוצאות על טיפולים ועלות של מוגבלות ואבדן כושר
מקור כירופרקטיקה רפואה
בית הספר לרפואה, הקולג' ע"ש ויליאם ומרי (ארה"ב) "לו ניתן היה תוקף לטיפול כירופרקטי, היו הוצאות הטיפול  בכאבי גב תחתון פוחתות"
Journal of Occupational
Medicine(כתב עת בנושא רפואה תעסוקתית) מדד והשווה בין ההוצאות בארגון המבטח תאונות עבודה ואבדן כושר (יוטה ארה"ב), בגין מקרים דומים ובעלי  אבחנה זהה
68$ 668$
אוניברסיטת ריצ'מונד (ארה"ב)
מדידה והערכת עלות הוצאות רפואיות
"לו היה הטיפול הכירופרקטי מבוטח באותה הרמה כמו טיפול רפואי, היתה התוצאה ירידה בהוצאות על טיפולים
Chiropractic Journal of Australia (כתב עת אוסטרלי בתחום הכירופרקטיקה) בדק והשווה בין הוצאות בגין מוגבלויות הנובעות מאותה אבחנה, כתוצאה מתאונות עבודה באוסטרליה 392$ 1569$
British Medical Journal
(כתב עת רפואי בריטי) בדק והעריך את היקף החיסכון בבריטניה על פני תקופה של שנתיים, לו היו המטופלים נדרשים לגשת לכירופרקטור במקום לרופא משפחה
חיסכון של 25.5 מיליון $
Patient Care  – סקרו רשומות רפואיות של 6,183 מטופלים שטופלו על פני תקופה של שנתיים 518$ 1020$
הוצאות על טיפולים ועלות של נכות ואבדן כושר
מקור כירופרקטיקה רפואה
Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics (כתב עת בנושא תרפיות  פיזיולוגיות וטיפול באמצעות מניפולציות) רשומות רפואיות של 395,641 מטופלים בעלי אותה אבחנה נסקרו שנתיים לאחור אשפוז בשיעור הגבוה ב- 53% נרשם אצל מטופלים שלא טופלו באמצעות הכירופרקטיקה – 1,138$ יותר לכל אירוע, לא כולל הוצאות על תרופות
ה-FCER  (הארגון לחקר והוראת הכירופרקטיקה) השווה  בין הוצאות על טיפולים, בתביעות שהוגשו לארגון המבטח תאונות עבודה ואבדן כושר (יוטה ארה"ב) ההוצאות בגין טיפול כירופרקטי היו ב- 50% נמוכות יותר מאשר ההוצאות בגין טיפול רפואי
Spine (כתב עת רפואי אמריקני העוסק בעמוד השדרה ובטיפול בו) "ההוצאות על טיפול נפשי וטיפול כירופרקטי היוו חלק קטן מכלל ההוצאות (0.4% ו- 2.9% בהתאמה)" "מתוך סה"כ ההוצאות על שירותים רפואיים, הקטגוריה בה נרשמו ההוצאות הגבוהות ביותר (25% מסה"כ ההוצאות) היתה קטגורית הבדיקות והטיפולים האבחנתיים. למקום השני והשלישי הגיעו טיפולים כירורגיים (21%) וטיפולי פיזיותרפיה (20%)"
AHCPR (המחלקה לבריאות, מדיניות ומחקר במשרד הבריאות האמריקני) "טיפול בכאבי גב באמצעות טיפול כירופרקטי ובאמצעות מניפולציות פיזיות, יעיל לפחות כמו טיפול רפואי"

הוצאות בגין מוגבלות וטיפולים – The Manga Report (דו"ח קנדי בנושא טיפול כירופרקטי בכאבי גב תחתון ויעילותו, הן במונחים של טיפולי הן במונחי עלות והוצאות) 

הדו"ח הופק עבור ממשלת מדינת אונטאריו בקנדה, בעקבות בחינה שבוצעה במטרה לקבוע האם לכלול את הטיפול הכירופרקטי במסגרת שרותי הבריאות הממלכתיים: "לו היו הכירופרקטורים המטפלים העיקריים בכאבי גב תחתון, התוצאה היתה פחות אשפוזים ופחות מוגבלות וכן 'חסכון של מאות מיליוני דולרים'. למעשה ניתן למנות את הכירופרקטים ל'שומרי הסף' בנושא בעיות של גב תחתון."

מסקנות הדו"ח

 1. כירופקטורים הם יעילים יותר מרופאים בנושא כאבי גב תחתון.
 2. אין בנמצא ממצאי חקר מקרה, או ממצאים העולים ממחקרים קליניים המצביעים על כך שהכוונון

והטיפול הכירופרקטי בכאבי גב תחתון הוא מסוכן או לא בטוח. למעשה, הוא בטוח הרבה יותר מאשר

כל טיפול רפואי.

 1. לו היו נעזרים בכירופרקטורים, קנדה היתה חוסכת מאות מיליוני דולרים בשנה.
 2. רמת שביעות הרצון של מטופלים אשר טופלו באמצעות הכירופרקטיקה היתה גבוהה יותר.
 3. בניגוד להסתייגותם של הרפואה והממסד ולמרות העלייה המשמעותית בהוצאות המשולמות ישירות מכיסי

המטופלים, הטיפול הכירופרקטי נמצא בעלייה והתחום בצמיחה.

 1. על ממשלת קנדה לעודד אנשים לעבור לטיפול כירופקרטי וכן למנות את הכירופרקטורים ל'שומרי הסף'

לעניין כאבי גב תחתון.

שביעות רצון מטופלים

ישנם עשרות מחקרים העוסקים בנושא שביעות רצונם של מטופלים, מטיפול המוענק על ידי רופאים, כירופרקטורים, פזיותרפיסטים, מטפלים בעיסוי ומטפלים בתחום הנפשי-רגשי.

כל מחקר שהשווה בין טיפול כירופרקטי לבין טיפול רפואי עד כה, הציג רמת שביעות רצון גבוהה במידה ניכרת, לטובת הטיפול הכירופרקטי. עדיין לא נמצא מחקר אשר מעיד אחרת.

AHCPR  (המחלקה לבריאות מדיניות ומחקר במשרד הבריאות האמריקני): 

 1. אקופנקטורה אינה יעילה.
 2. פיזיותרפיה אינה יעילה בחישוב עלות-תועלת.
 3. רק 1% מהמקרים מחייבים ניתוח.
 4. זריקות אפידורל עוזרות לעיתים נדירות בלבד וכאשר הכאב מקרין לאיברים נוספים.
 5. תרופות נוגדות דיכאון אינן יעילות ועלולות אף להיות מסוכנות.
 6. זריקות הטרשה אינן יעילות.
 7. תרופות נוגדות דלקת הנרכשות ללא מרשם רופא, יעילות באותה המידה כמו תרופות הנרכשות באמצעות מרשם.
 8. ריפוד אורטופדי בנעליים או מדרסים עשויים להועיל.
 9. לאחר מספר ימי מנוחה יש לחזור לפעילות גופנית באופן מדורג.
 10. כוונון (מניפולציה פיזית) היא שיטת טיפול יעילה בכאבי גב תחתון.

כתב העת British Medical Journal

יותר מ- 29% מהמטופלים שטופלו באמצעות הכירופרקטיקה, שיפרו את מצבם בהשוואה למטופלים שטופלו רפואית. הסקר בוצע במהלך 3 שנים לאחר הטיפול ובין היתר בוצעה השוואה בין כאב, תפקוד וביצוע פעילויות יומיומיות וכן שביעות רצון מהטיפול. בנוסף דיווחו אילו שטופלו באמצעות הכירופרקטיקה כי הם ישנים טוב יותר ומסוגלים לשבת למשך זמן ארוך יותר.

האם טיפול רפואי הוא בטוח?
Journal of the American Medical Association 1998(כתב עת רפואי אמריקני) 106,000 אמריקנים מתים בכל שנה כתוצאה מנטילת תרופות אותן רשם הרופא שלהם
Journal of the American Medical Association 1998(כנ"ל) מדי שנה יותר מ- 2 מיליון בני אדם נהיים חולים מאוד כתוצאה מתגובה לתרופות אותן רשם הרופא שלהם
Gerlin Reader’s Digest(מגזין לענייני משפחה ולייף סטייל) בכל שנה מתרחשים בארה"ב 120,000 מקרי מוות יאטרוגניים (כתוצאה מטיפול רפואי), ו- 1 מכל 200 מאושפזים ימות כתוצאה מטעות של בית חולים
New England Journal of Medicine 1999 (כתב עת רפואי אמריקני) 16,500 מקרי מוות בשנה, כתוצאה מנטילת תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים ((NSAID
Journal of Rheumatology 1992 (כתב עת בתחום הראומטולוגיה) 1 מכל 2,500 חולים בדלקת מפרקים ימות מדי שנה, מוות שניתן לייחס אותו לשימוש בתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים((NSAID
Journal of the American Medical Association 1998(כתב עת רפואי אמריקני) 106,000 אמריקנים מתים בכל שנה כתוצאה מנטילת תרופות אותן רשם הרופא שלהם
Journal of the American Medical Association 1998(כנ"ל) מדי שנה יותר מ- 2 מיליון בני אדם נהיים חולים מאוד כתוצאה מתגובה לתרופות אותן רשם הרופא שלהם
Gerlin Reader’s Digest(מגזין לענייני משפחה ולייף סטייל) בכל שנה מתרחשים בארה"ב 120,000 מקרי מוות יאטרוגניים (כתוצאה מטיפול רפואי), ו- 1 מכל 200 מאושפזים ימות כתוצאה מטעות של בית חולים
New England Journal of Medicine 1999 (כתב עת רפואי אמריקני) 16,500 מקרי מוות בשנה, כתוצאה מנטילת תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים ((NSAID
Journal of Rheumatology 1992 (כתב עת בתחום הראומטולוגיה) 1 מכל 2,500 חולים בדלקת מפרקים ימות מדי שנה, מוות שניתן לייחס אותו לשימוש בתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים((NSAID
עד כמה הכירופרקטיקה בטוחה?
Journal of the Canadian Chiropractic Association(כתב עת קנדי בתחום הכירופרקטיקה) 1 מתוך 3,846,153 כוונונים צוואריים
Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 1995 (כתב עת בנושא תרפיות  פיזיולוגיות וטיפול באמצעות מניפולציות) 1 מתוך 2,000,000 כיוונונים צוואריים
Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 1996 (כנ"ל) 1 מתוך 900,000 כיוונונים של חוליות הצוואר העליונות
Canadian Medical Association Journal 2001 (כתב עת רפואי קנדי) 1 מתוך 5,850,000 כיוונונים צוואריים
Canadian Chiropractic Protective Association (ארגון ביטוח קנדי לכירופרקטורים) אין תביעות כנגד כירופרקטורים בגין מוות או שבץ
NCMIC 2001 (ארגון ביטוח לכירופרקטים המתמחה בתחום הרשלנות הרפואית) רק 19 מקרי מוות בכל העולם על פני תקופה של 65 שנה
(1934-1999)

העובדה החשובה ביותר 

בארצות הברית ישלמו כירופרקטורים 4,134$ בממוצע, עבור ביטוח שנתי נגד תביעות בגין רשלנות רפואית.  רופאים בארצות הברית, לעומת זאת, ישלמו עבור ביטוח שנתי נגד תביעות בגין רשלנות רפואית 91,203$. נתונים אלה חושפים עד כמה הכירופרקטיקה בטוחה וכי למעשה כירופרקטים נתבעים לעיתים נדירות בלבד.

עד כמה הכירופרקטיקה בטוחה?
פעילות סיכון למוות בשנה
כדורגל וכדורגל אמריקני 1 מתוך 25,000
שימוש באמצעי מניעה (גלולות) 1 מתוך 5,000
נסיעה באופנוע 1 מתוך 50
סקי 1 מתוך 480,000
שתיית בקבוק יין ביום 1 מתוך 13,000
נהיגה 1 מתוך 5,9000
עישון שתי קופסאות סיגריות ליום 1 מתוך 200
אגרוף מקצועני 1 מתוך 14,300
שימוש בתרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידים ((NSAID כגון: אדוויל, נפרוקסן וכו' 1 מתוך 2,500
אשפוז בבית חולים 1 מתוך 200
כוונון כירופרקטי 1 מתוך 6,842,106