איכות חיים

טיפול כירופרקטי מגביר את המודעות לאיכות חיים וקלות תפקוד

In Touch Education Services

מחקר שהופיע בירחון לחקר תת תזוזה שידרתית  (Journal of Vertebral Subluxation Research) ב-15 למאי 2009, מצא שטיפול כירופרקטי קצר מועיל מאוד לאנשים שעובדים תחת הרבה לחץ (לחץ רב).

המחקר נעשה לאחר מחקר ראשוני שנעשה בשנת 2007 על ההשפעה של טיפול כירופרקטי על העבודה של עובדי בטיחות ציבורית – שוטרים, כבאים, מרכזני משטרה ומנהל בטיחות ציבורית שעובדים תחת לחץ גבוה. המחקר ב-2007 הראה שהיו מספיק תועלות לאנשים שקיבלו טיפול כירופרקטי. דבר שהצדיק עשיית מחקר גדול יותר.

במחקר העדכני, 32 משתתפים, נשים וגברים, קיבלו מעט יותר מחמישה חודשי טיפול כירופרקטי. בתחילת המחקר, המשתתפים מילאו שאלון איכות חיים הקשור לבריאות [Health Related Quality of Life questionnaire (HRQL)].

השאלון בדק איך המשתתפים התייחסו לשישה אספקטים שונים של בריאותם, כולל: מצב גופני, מצב נפשי/ריגשי, בדיקת לחץ, הנאה מהחיים, איכות חיים כללית, ו"איכות חיים משולבת" שהוא סיכום של כל המדדים האחרים. המשתתפים במחקר מילאו שאלון נוסף אחרי 8 ואחרי 16 כיוונונים (טיפולים כירופרקטיים).

22 מתוך 32 המשתתפים במחקר (69%) דיווחו על שיפור ניכר באיכות החיים הכללית שלהם. שאר העשרה (31%) דיווחו שלא היה שיפור ולא הרעה במצבם. כל 32 (100%) הראו שיפור בממצאי הבדיקה הגופנית/עיצבית (נוירולוגית) הכירופרקטיים שלהם.

באופן מעניין, כל אלו שלא דיווחו על שיפור באיכות החיים הכללית שלהם, דיווחו על איכות חיים כללית גבוהה יותר, בתחילת המחקר, מאלו בקבוצת המחקר שדיווחו על שיפור ניכר באיכות החיים הכללית שלהם. דבר זה מראה שהייתה להם איכות חיים נתפסת גבוהה כבר בתחילת המחקר, ולכן כנראה, הם לא הרגישו בשיפור משמעותי, כמו הקבוצה השנייה, שדיווחה על שיפור ניכר. הייתה זהה לזו במחקר הראשון. "טיפול כירופרקטי נותן תועלות מדידות במצב הגופני/עיצבי (נוירולוגי) כמו גם באיכות החיים הנתפסת ובמדדי איכות חיים נוספים אצל אנשי בטיחות הציבור."

מבקרים יכולים לטעון, שטיפול כירופרקטי את תפיסת הבריאות ואיכות החיים האישית של אנשים המקבלים טיפול כירופרקטי. – שהטיפול הכירופרקטי, רק גורם לאנשים לחשוב שאיכות החיים שלהם השתפרה. אם לא היו מדדי שיפור בממצאי הבדיקה הכירופרקטית הגופנית/עיצבית, האפשרות הזו הייתה הגיונית. אבל העובדה ש-100% מהמשתתפים במחקר הראו ממצאי בדיקה אובייקטיביים בתפקוד הגופני/עיצבי שלהם, מצביעה באופן ברור, שישנו קשר טוב בין תפקוד טוב יותר והרגשה טובה יותר. במילים שלהם: "דאגו שגופכם יתפקד טוב יותר, ויתחילו לקרות לכם כל מיני דברים טובים".