מטופלי ADHD בטפול כירופרקטי

דר' ג'ואל אלקאנטארה, כירופרקט, MPH 1/דר" ג'ית דיוויס, כירופרקט, מנהל המחקר, האגודה הבינלאומית לכירופרקטיקה (International Chiropractic Association), מדיה, פנסילבניה, ומרפאה פרטית לכירופרקטיקה, סאן חוזה, קליפורניה. מרפאה פרטית לכירופרקטיקה, סיינט פול, מינסוטה.

הקדמה: 

הפרעות קשב וריכוז עם חוסר שקט – היפראקטיביות (ADHD), היא לקות התנהגותית נפוצה של ילדים. הערכות מקדמיות של השכיחות הן של 3-11% מהילדים סובלים מהבעיה (1) האבחנה של ADHD מתבססת על הערכה סובייקטיבית של סימפטומים עיקריים של אימפולסיביות, חוסר ריכוז, ופעילות ייתר תנועתית (מוטורית) (2) הטיפול התרופתי היעיל והנחקר ביותר הוא על ידי תרופות ממריצות כמו מטיל-פנידייט ודקסטרו-אמפטאמין (3) בהתאם לחילוקי הדעות לגבי האבחון המפוקפק של לקות קשב וריכוז עם חוסר שקט (ADHD) והבטיחות היעילות המוטלות בספק של תרופות פסיכו-טרופיות לילדים; חשוב שהורים יבדקו את ה"אלטרנטיבות" לטיפול בילדיהם, אם אובחנו כסובלים מ-ADHD. במקביל לעלייה בשעמום ברפואה משלימה ואלטרנטיבית (CAM) במבוגרים. שימוש ברפואה משלימה ואלטרנטיבית, נעשה נפוץ יותר גם בילדים. (4) כירופרקטיקה עם גישתה ההוליסטית לטיפול הפכה לבחירה הפופולרית ביותר מהטיפולים האלטרנטיביים. ישנן המון עדויות ואנקדוטות עם מטופלים שסובלים מ-ADHD, אבל לא קיימת למעשה ספרות מדעית בתיעוד של ההצלחות האלו. למיטב ידיעתנו, אנחנו רק מודעים לדברים. במחקר בודד שנוהל על ידי דר' גיאסן (5), בו נבדקו 7 ילדים (N=7) מצאו שיפור של 5 מתוך 7 הנבדקים בציון ההתנהגות הממוצע מטיפול פלסבו וטיפול כירופרקטי. ארבע מהשבעה הראו בשיפור ברמות הערנות, והשיפור בקבוצה ככלל היה משמעותי. התיאום בין הבדיקות השונות המחקר הזה, היה גם הו, גבוה. לגבי כל שבעת הילדים, הראו שלושה מבין ארבעת המבחנים בהם השתמשו לזיהוי שיפור (דירוג פעילות על ידי ההורים, רישום פעילות, חום עור חשמלי וצילומי רנטגן שי עיוותים בעמוד השדרה) הראו תוצאות דומות (חיוביות או שליליות). לאחרונה, דר' בסטקי (6) תיאר את ההצלחה של הטיפול הכירופרקטי (שיפור הסימפטומים עם גמילה משימוש תרופתי בפיקוח רופא תרופתי) של ילד בן 5,שסבל מ-ADHD עם עוויתות פנים. צילומי רנטגן השוואתיים לפני ואחרי הטיפול הכירופרקטי הראו שינוי מ-12 מעלות קיפוזיס (צ2-צ7 : C2-C7) ל-32 מעלות לורדוזיס (צ2-צ7). דר' בסטקי הסיק ששיפור בקשת הלורדותית הצווארית יכול לעזור ל-ADHD.

על מנת לעזור יותר לבסיס המידע על הטיפול השמרני בילדים עם ADHD, אנחנו מציגים את הטיפול הכירופרקטי המוצלח במטופלים שאובחנו כסובלים מ-ADHD.

שיטה:

קבוצה של מטופלים מרכיבה את אוכלוסיית המחקר. קריטריונים להיכללות במחקר כוללים אבחנה רפואית של ADHD ואי קיום הטוויות נגד לכיוונון כירופרקטי. אוכלוסיית המטופלים עברו טיפול כירופרקטי שאופיין בטכניקת גונסטד (7) ותוכנית של תוספי מזון (8). בדיקת תוצאות הטיפול העיקרית הייתה על ידי שאלון של ההורים והמורים של המטופלים עם ADHD, על מנת לדרג את ההתנהגות וההישגים/ביצועים של המטופלים בבית ובבית הספר. (8) בנוסף תועדו סוג התרופות והמינון לפני הטיפול, במהלכו ולאחר תקופה של טיפול כירופרקטי כמצוין.

תוצאה:

תשעה מטופלים (שמונה בנים ובת אחת) הרכיבו את אוכלוסיית המחקר. הגיל הממוצע של המטופלים היה 9.2 שנים (בטווח של 2-15 שנים). הורה של כל אחד מהמטופלים, הסכים למלא שאלון. למרות שהמטופלים השונים דרשו אורכי טיפול שונים, נבדקו הסימפטומים של ADHD על פי דירוג ההורים, שהראו שיפור מתמשך אצל כל אחד ואחת מהמטופלים. השוואה של השאלון האחרון והשאלון הסופי שמולאו על ידי ההורים, הדגימו שיפור של 53% של הקבוצה. דירוג של המורים התקבל עבור 4 מתוך תשעת המטופלים, בדומה לשאלונים של ההורים, גם שאלוני המורים הראו שיפור בסימפטומים של ADHD ב-45% הפחתה של הסימפטומים.

מתוך 5 מטופלים שקיבלו טיפול תרופתי ל-ADHD לפני הטיפול הכירופרקטי, 3 מביניהם לא הזדקקו עוד לטיפול תרופתי עקב שיפור משמעותי של הסימפטומים, ולשניים האחרים, הופחת המינון של התרופות.

מסקנות:

תוצאות המחקר מציעות שמטופלים עם ADHD יכולים להינות ולהשתפר מטיפול כירופרקטי שמשתמש בשילוב של כיוונון שדרתי ותוספי מזון. בנוסף, המחקר הזה, מספק מידע חשוב למחקר מקיף יותר שמיועד לחקר היעילות והבטיחות של טיפול כירופרקטי במטופלים עם ADHD.

מקורות:

Szatmari P: The Epidemiology of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Chuild Adolesc Psychiatr Clin N Am 1992;1:361-372.

American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 4th ed. Washington (DC); A.P.A. 2000: pp. 86-102/

Bennett FC, Brown RT, Craver J, et al: Stimulant Medication for the Child with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder. Pediatr Clin N Am 1999; 46:929-944.

Pitetti R. Singh S, Hornyak D, Garcia SE, Herr S. Complementary and Alternative Medicine Use in Children. Pediatric Emergency Care. 2001;17:165-169.

Giesen JM, Center DB, Leach RA. An Evaluation of Chiropractic Manipulation as a Treatment of Hyperactivity in Children. J. Maniplative Physiol Ther 1989;12(5): 353-363.

Bastecki AV, Harrison DE, Haas JW. Cervical Kyphosis is a Possible Link to Attention – Deficit/Hyperactivity Disorder. J Manipul Pysiol Ther 2004;27:525e1-e5.

Plaugher G, ed. Textbook of Clinical, Chiropractic: A Specific Biomechanical Approach. Baltimore: Williams and Wilkins, 1993.

www.nordicnaturals.com/Professional/Proefa.asp